Szanowni Państwo,
dzięki Państwa ogromnemu zaufaniu w postaci bardzo licznych głosów oddanych na moją osobę pełnię mandat radnej miasta Opola już piątą kadencję. Działam w różnych obszarach pracując na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców. Obecnie pełnię funkcje: przewodniczącej Komisji Społecznej i Zdrowia, członka Komisji Infrastruktury a także Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu.

W swojej działalności najbardziej koncentruję się na rozwiązywaniu codziennych, ale też trudnych i złożonych problemów mieszkańców. Zawodowo pracuję z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, znam problemy z jakimi borykają się w codziennym życiu.

W nadchodzących wyborach parlamentarnych  zdecydowałam się kandydować do Sejmu RP. W pracy parlamentarnej chciałabym wykorzystać moje wieloletnie doświadczenie samorządowe. Chcę mieć realny wpływ na działania, które podnoszą standard życia wszystkich mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem działań  na rzecz poprawy życia osób starszych i niepełnosprawnych oraz ludzi młodych.

Uważam, iż niezbędne jest przeprowadzenie reform mających na celu skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów (uwolnienie lekarzy od biurokracji), zniesienie opodatkowania emerytur, zmniejszenie  podatków i składek obciążających płace oraz wprowadzenie dla młodych rozwiązań ułatwiających start w dorosłe życie (zwolnienie ze składek ZUS oraz NFZ).


Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w Wyborach Parlamentarnych 2019, niezależnie od tego, którego z kandydatów obdarzycie swoim zaufaniem. Będę zaszczycona, jeśli w dniu 13 października oddadzą Państwo na mnie swój głos, za który z góry serdecznie dziękuję. Zapewniam, że nie będzie on głosem zmarnowanym.